02

WATCHES 

עצרת חיל התותחנים

עצרת חיל התותחנים, טקס בסימן חמישים שנה אחרי מלחמת ההתשה. ערב שנערך בקיסריה בהשתתפות הלוחמים מאז ועד היום. הפקת אירוע רב משתתפים במעמד שר האוצר - אבידגור ליברמן, מפקד זרוע היבשה - תמיר ידעי ומכובדים נוספים. סיכמו את האירוע מרגי ואגם בוחבוט עם שלל רקדנים.