top of page

02

WATCHES 

שרים עצמאות בבית הנשיא

אירוע שהומצא על ידי נוהר הפקות, על פי בקשת בית הנשיא. האירוע התקיים 5 פעמים בהפקת נוהר הפקות, בבוקר יום העצמאות, בשידור ישיר בכל הרשתות.

bottom of page