top of page

02

WATCHES 

עבר, הווה, אוויר.

70 לחיל האוויר.

הפקת ענק ל-10,000 טייסי וקציני חיל האוויר בבסיס חצרים. יצירת סרטים בעלי תוכן מעמיק ומרגש אודות החיל, לאחר תחקירים מקיפים. נוהר הפקות מפיקה את עצרות החייל מזה 7 שנים ברציפות.

bottom of page